3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

93-345 Łódź, ul. Paradna 36
Tel. (042) 645-70-55, 645-71-58
Tel./fax (042) 645-79-71