Ochrona danych osobowych
 
3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
93-345 Łódź, ul. Paradna 36


Tel. (042) 645-70-55, 645-71-58
Tel./fax (042) 645-79-71
adresy e-mail:

3dps@just.uml.lodz.pl

ksiegowosc3dps@3dps.dot.pl

kadry3dps@3dps.dot.pl

administrator3dps@3dps.dot.pl

sojalny3dps@3dps.dot.pl